ЈКСП „ЕКОС“ обавештава становнике општине Житиште да ће у периоду од 29. октобра до 13. новембра организовати јесење прикупљање тзв. „зеленог“ отпада (трава, коров, грање, лишће, баштенски отпад и други суви отпад биљног порекла) у свим насељима општине Житиште, према следећој динамици:

Уторак, 29. октобар – Српски Итебеј

Среда, 30. октобар – Банатско Карађорђево

Четвртак, 31. октобар – Житиште

Петак, 1. новембар – Међа

Понедељак, 4. новембар – Хетин

Уторак, 5. новембар – Банатски Двор

Среда, 6. новембар – Честерег

Четвртак, 7. новембар – Торак

Петак, 8. новембар – Равни Тополовац

Понедељак, 11. новембар – Нови Итебеј

Уторак, 12. новембар - Торда

Среда, 13. новембар – Банатско Вишњићево

Контејнери за одлагање „зеленог“ отпада биће доступни у центру сваког насеља у горе наведеним терминима.

 

На основу Закона о управљању отпадом, ЈКСП “ЕКОС” је у обавези да преузима само комунални отпад (отпад из домаћинстава, односно кућни отпад као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства: хартија, пластика и сл.) Комунални радници ЈКСП “ЕКОС” неће односити земљу, шут, стајско ђубриво, окресано грање, траву и пепео. Такође, молимо вас да теренским радницима ЈКСП “ЕКОС” обезбедите несметан рад приликом очитавања стања на водомеру-чисте и приступачне шахте. Уколико се не будете налазили на адреси локације водомера приликом очитавања, можете сами очитати стање и исто пријавити служби ЈКСП “ЕКОС” најкасније до 25. у месецу за текући месец. У супротном ћемо као релевантно стање узети просечну потрошњу. Хвала на разумевању, ЈКСП “ЕКОС”.

Поштовани сарадници, због интеграције Војвођанске банке са банком ОТП Србија, наш рачун 355-1013532-94 од 26. априла 2019. године више неће бити у функцији. Молимо Вас да све уплате од 26. априла вршите на нови текући рачун број: 325-9500600039376-68. Хвала на разумевању. ЈКСП "ЕКОС" Житиште.

Страна 1 од 2


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer