Остале делатности

 

Поред ЈКСП "ЕКОС" се, поред основних, бави и следећим делатностима и пословима:

- Управљање пијацама, односно просторима за продају робе на отвореном;

- Израда и поправка мобилијара;

- Уређење и одржавање дечијих игралишта;

- Земљани радови (тањирање земљишта, рад булдожера и др.);

- Орезивање грана, сечење стабала и вађење пањева;

- Различити грађевински радови.