Јавне површине

Радници ЈКСП "ЕКОС" у току вегетационог периода врше редовно кошење и одржавање 221.790 m2 јавних зелених површина у свих 12 насеља на територији општине Житиште и то:

 • Банатски Двор: 27.960 m2
 • Банатско Карађорђево: 8.735 m2
 • Банатско Вишњићево: 7.420 m2
 • Честерег: 6.730 m2
 • Хетин: 9.890 m2
 • Међа: 10.570 m2
 • Нови Итебеј: 4.290 m2
 • Равни Тополовац: 6.665 m2
 • Српски Итебеј: 25.780 m2
 • Торак: 12.250 m2
 • Торда: 12.180 m2
 • Житиште: 89.320 m2

Кошење зелених површина обавља се неколико пута годишње, у складу са временским приликама и потребама на терену.

Такође, сваке сезоне у насељима редовно се спроводи орезивање стабала и садња десетак различитих врста цвећа и украсног биља у циљу улепшавања централних тргова и других јавних простора. 

Једна од делатности ЈКСП "ЕКОС" је редовно одржавање чистоће на јавно-прометним површинама у свих 12 насеља на територији општине Житиште, као и постављање и одржавање парковског мобилијара (стубне канте за смеће, пепељаре, чесме, стубићи-баријере, клупе, жардињере и др.) и друге опреме која доприноси побољшању чистоће простора и безбедном кретању лица.

Чишћење јавних површина и одржавање јавне хигијене спроводи се у току целе године и укључује и активности зимске службе на уклањању снега и снежних наноса са тротоара, уклањање лишћа и сувог растиња, као и посебна ангажовања радника на чишћењу простора пре, у току и за време различитих манифестација и других јавних догађаја.


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer