Поступци

 

Отворени поступак јавне набавке - Природни гас (2020)

Објављено: 29. април 2020. године

Рок за достављање понуда: 29. мај 2020. године до 12.00 часова

- Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 

 

Отворени поступак јавне набавке - Електрична енергија (2020)

Објављено: 25. април 2020. године

Рок за достављање понуда: 25. мај 2020. године до 12.00 часова

- Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

Отворени поступак јавне набавке - Гориво (2020)

Објављено: 21. фебруар 2020. године

Рок за достављање понуда: 23. март 2020. године до 12.00 часова

- Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке - Природни гас (2019)

Објављено: 26. април 2019. године

Рок за достављање понуда: 27. мај 2019. године до 12.00 часова

- Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке - Електрична енергија (2019)

Објављено: 19. април 2019. године

Рок за достављање понуда: 20. мај 2019. године до 12.00 часова

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

     - Захтев за додатним информацијама

     - Измене и допуне конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке - Гориво (2019)

Објављено: 8. фебруар 2019. године

Рок за достављање понуда: 11. март 2019. године до 12.00 часова

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке - Природни гас (2018)

Објављено: 24. април 2018. године

Рок за достављање понуда: 25. мај 2018. године до 12.00 часова

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности - Електрична енергија (2018)

Објављено: 21. март 2018. године

Рок за достављање понуда: 30. март 2018. године до 12.00 часова

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности - Гориво (2018)

Објављено: 12. фебруар 2018. године

Рок за достављање понуда: 21. фебруар 2018. године до 12.00 часова

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

   - Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности - Услуге мобилне телефоније (2017)

Објављено: 21. август 2017. године

Рок за достављање понуда: 29. август 2017. године до 12.00 часова

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

     - Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности - Набавка природног гаса (2017)

Објављено: 29. мај 2017. године

Рок за достављање понуда: 22. јун 2017. године до 12.00 часова

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

      - Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности - Набавка електричне енергије (2017)

Објављено: 3. мај 2017. године

Рок за достављање понуда: 11. мај 2017. године до 12.00 часова

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности - Набавка горива (2017)

Објављено: 6. фебруар 2017. године

Рок за достављање понуда: 17. фебруар 2017. године до 12.00 часова

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

     - Питања и одговори везани за конкурсну документацију

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 Јавна набавка мале вредности - Набавка котлова за гасну котларницу "ЕКОС 1" у Житишту (2016)

Објављено: 20. октобар 2016. године

Рок за достављање понуда: 28. октобар 2016. године до 12.00 часова

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer