На основу Закона о управљању отпадом, ЈКСП “ЕКОС” је у обавези да преузима само комунални отпад (отпад из домаћинстава, односно кућни отпад као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства: хартија, пластика и сл.) Комунални радници ЈКСП “ЕКОС” неће односити земљу, шут, стајско ђубриво, окресано грање, траву и пепео. Такође, молимо вас да теренским радницима ЈКСП “ЕКОС” обезбедите несметан рад приликом очитавања стања на водомеру-чисте и приступачне шахте. Уколико се не будете налазили на адреси локације водомера приликом очитавања, можете сами очитати стање и исто пријавити служби ЈКСП “ЕКОС” најкасније до 25. у месецу за текући месец. У супротном ћемо као релевантно стање узети просечну потрошњу. Хвала на разумевању, ЈКСП “ЕКОС”.

Поштовани сарадници, због интеграције Војвођанске банке са банком ОТП Србија, наш рачун 355-1013532-94 од 26. априла 2019. године више неће бити у функцији. Молимо Вас да све уплате од 26. априла вршите на нови текући рачун број: 325-9500600039376-68. Хвала на разумевању. ЈКСП "ЕКОС" Житиште.

Обавештавамо сараднике и кориснике наших услуга да је Компанија "Телеком" извршила промену бројева фиксних телефона у насељу Житиште додавањем броја "3" испред постојећег броја, тако да је у будућем периоду наш број телефона: 023/3-821-022. Хвала на разумевању. ЈКСП "ЕКОС", Житиште.

Страна 3 од 3


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer