Модернизација гасних котларница у Житишту

Крајем 2016. године извршена је набавка нових гасних котлова за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у котларници “ЕКОС 1” у Житишту. Набављена су два нова генератора топлоте укупне снаге 900 kW која су повезана на постојећи систем,  чиме су створени услови за квалитетније и сигурније грејање стамбених и пословних простора у Житишту уз истовремене значајне уштеде у потрошњи природног гаса. У току 2017. године у плану су додатни радови на адаптацији котларница у Житишту и набавка нове опреме у циљу даљег побољшања услуга, аутоматизације рада, повећања енергетске ефикасности и смањења трошкова производње топлотне енергије.


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer