Управљање гробљима

Поред јавних зелених површина у оквиру сваког насеља, редовно се обавља и одржавање гробаља на територији општине Житиште укупне површине 315.615 m2 и то: