Водоснабдевање

Од 2019. године ЈКСП „ЕКОС“ започео је обављање делатности дистрибуције воде за пиће. Пружање услуге водоснабдевања обавља се из 12 изворишта/бунара у свих 12 насеља на територији општине Житиште.

Укупан број корисника износи око 7.000 домаћинстава и правних лица, а укупна дужина водоводне мреже износи око 200 километара. Просечна месечна потрошња воде износи око 870.000 кубних метара.


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer