Календар одношења отпада

Под отпадом из стамбених, пословних и других објеката подразумевају се отпаци из домаћинства, стара одећа и обућа, хартија, ситна амбалажа, као и отпад настао обављањем делатности, а који се може сместити у судове за смеће, односно пластичне џакове за смеће. 

У отпад који се не односи спада земља, грађевински отпад, ђубриво, фекалије, пепео и отпаци настали обављањем делатности који се не могу сместити у судове за смеће и друго.

Отпад из домаћинстава односи се једном у две недеље, према следећем распореду: 

 

Датум

 

Дан

 

Насеље

 

01-Jan Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
02-Jan Уторак Српски Итебеј
03-Jan Среда Банатско Карађорђево
04-Jan Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
05-Jan Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
08-Jan Понедељак Међа и Хетин
09-Jan Уторак Банатски Двор и Торда
10-Jan Среда Честерег
11-Jan Четвртак Торак
12-Jan Петак Равни Тополовац
15-Jan Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
16-Jan Уторак Српски Итебеј
17-Jan Среда Банатско Карађорђево
18-Jan Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
19-Jan Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
22-Jan Понедељак Међа и Хетин
23-Jan Уторак Банатски Двор и Торда
24-Jan Среда Честерег
25-Jan Четвртак Торак
26-Jan Петак Равни Тополовац
29-Jan Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
30-Jan Уторак Српски Итебеј
31-Jan Среда Банатско Карађорђево
01-Feb Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
02-Feb Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
05-Feb Понедељак Међа и Хетин
06-Feb Уторак Банатски Двор и Торда
07-Feb Среда Честерег
08-Feb Четвртак Торак
09-Feb Петак Равни Тополовац
12-Feb Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
13-Feb Уторак Српски Итебеј
14-Feb Среда Банатско Карађорђево
15-Feb Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
16-Feb Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
19-Feb Понедељак Међа и Хетин
20-Feb Уторак Банатски Двор и Торда
21-Feb Среда Честерег
22-Feb Четвртак Торак
23-Feb Петак Равни Тополовац
26-Feb Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
27-Feb Уторак Српски Итебеј
28-Feb Среда Банатско Карађорђево
29-Feb Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
01-Mar Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
04-Mar Понедељак Међа и Хетин
05-Mar Уторак Банатски Двор и Торда
06-Mar Среда Честерег
07-Mar Четвртак Торак
08-Mar Петак Равни Тополовац
11-Mar Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
12-Mar Уторак Српски Итебеј
13-Mar Среда Банатско Карађорђево
14-Mar Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
15-Mar Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
18-Mar Понедељак Међа и Хетин
19-Mar Уторак Банатски Двор и Торда
20-Mar Среда Честерег
21-Mar Четвртак Торак
22-Mar Петак Равни Тополовац
25-Mar Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
26-Mar Уторак Српски Итебеј
27-Mar Среда Банатско Карађорђево
28-Mar Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
29-Mar Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
01-Apr Понедељак Међа и Хетин
02-Apr Уторак Банатски Двор и Торда
03-Apr Среда Честерег
04-Apr Четвртак Торак
05-Apr Петак Равни Тополовац
08-Apr Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
09-Apr Уторак Српски Итебеј
10-Apr Среда Банатско Карађорђево
11-Apr Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
12-Apr Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
15-Apr Понедељак Међа и Хетин
16-Apr Уторак Банатски Двор и Торда
17-Apr Среда Честерег
18-Apr Четвртак Торак
19-Apr Петак Равни Тополовац
22-Apr Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
23-Apr Уторак Српски Итебеј
24-Apr Среда Банатско Карађорђево
25-Apr Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
26-Apr Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
29-Apr Понедељак Међа и Хетин
30-Apr Уторак Банатски Двор и Торда
01-May Среда Честерег
02-May Четвртак Торак
03-May Петак Равни Тополовац
06-May Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
07-May Уторак Српски Итебеј
08-May Среда Банатско Карађорђево
09-May Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
10-May Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
13-May Понедељак Међа и Хетин
14-May Уторак Банатски Двор и Торда
15-May Среда Честерег
16-May Четвртак Торак
17-May Петак Равни Тополовац
20-May Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
21-May Уторак Српски Итебеј
22-May Среда Банатско Карађорђево
23-May Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
24-May Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
27-May Понедељак Међа и Хетин
28-May Уторак Банатски Двор и Торда
29-May Среда Честерег
30-May Четвртак Торак
31-May Петак Равни Тополовац
03-Jun Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
04-Jun Уторак Српски Итебеј
05-Jun Среда Банатско Карађорђево
06-Jun Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
07-Jun Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
10-Jun Понедељак Међа и Хетин
11-Jun Уторак Банатски Двор и Торда
12-Jun Среда Честерег
13-Jun Четвртак Торак
14-Jun Петак Равни Тополовац
17-Jun Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
18-Jun Уторак Српски Итебеј
19-Jun Среда Банатско Карађорђево
20-Jun Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
21-Jun Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
24-Jun Понедељак Међа и Хетин
25-Jun Уторак Банатски Двор и Торда
26-Jun Среда Честерег
27-Jun Четвртак Торак
28-Jun Петак Равни Тополовац
01-Jul Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
02-Jul Уторак Српски Итебеј
03-Jul Среда Банатско Карађорђево
04-Jul Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
05-Jul Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
08-Jul Понедељак Међа и Хетин
09-Jul Уторак Банатски Двор и Торда
10-Jul Среда Честерег
11-Jul Четвртак Торак
12-Jul Петак Равни Тополовац
15-Jul Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
16-Jul Уторак Српски Итебеј
17-Jul Среда Банатско Карађорђево
18-Jul Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
19-Jul Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
22-Jul Понедељак Међа и Хетин
23-Jul Уторак Банатски Двор и Торда
24-Jul Среда Честерег
25-Jul Четвртак Торак
26-Jul Петак Равни Тополовац
29-Jul Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
30-Jul Уторак Српски Итебеј
31-Jul Среда Банатско Карађорђево
01-Aug Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
02-Aug Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
05-Aug Понедељак Међа и Хетин
06-Aug Уторак Банатски Двор и Торда
07-Aug Среда Честерег
08-Aug Четвртак Торак
09-Aug Петак Равни Тополовац
12-Aug Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
13-Aug Уторак Српски Итебеј
14-Aug Среда Банатско Карађорђево
15-Aug Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
16-Aug Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
19-Aug Понедељак Међа и Хетин
20-Aug Уторак Банатски Двор и Торда
21-Aug Среда Честерег
22-Aug Четвртак Торак
23-Aug Петак Равни Тополовац
26-Aug Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
27-Aug Уторак Српски Итебеј
28-Aug Среда Банатско Карађорђево
29-Aug Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
30-Aug Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
02-Sep Понедељак Међа и Хетин
03-Sep Уторак Банатски Двор и Торда
04-Sep Среда Честерег
05-Sep Четвртак Торак
06-Sep Петак Равни Тополовац
09-Sep Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
10-Sep Уторак Српски Итебеј
11-Sep Среда Банатско Карађорђево
12-Sep Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
13-Sep Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
16-Sep Понедељак Међа и Хетин
17-Sep Уторак Банатски Двор и Торда
18-Sep Среда Честерег
19-Sep Четвртак Торак
20-Sep Петак Равни Тополовац
23-Sep Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
24-Sep Уторак Српски Итебеј
25-Sep Среда Банатско Карађорђево
26-Sep Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
27-Sep Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
30-Sep Понедељак Међа и Хетин
01-Oct Уторак Банатски Двор и Торда
02-Oct Среда Честерег
03-Oct Четвртак Торак
04-Oct Петак Равни Тополовац
07-Oct Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
08-Oct Уторак Српски Итебеј
09-Oct Среда Банатско Карађорђево
10-Oct Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
11-Oct Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
14-Oct Понедељак Међа и Хетин
15-Oct Уторак Банатски Двор и Торда
16-Oct Среда Честерег
17-Oct Четвртак Торак
18-Oct Петак Равни Тополовац
21-Oct Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
22-Oct Уторак Српски Итебеј
23-Oct Среда Банатско Карађорђево
24-Oct Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
25-Oct Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
28-Oct Понедељак Међа и Хетин
29-Oct Уторак Банатски Двор и Торда
30-Oct Среда Честерег
31-Oct Четвртак Торак
01-Nov Петак Равни Тополовац
04-Nov Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
05-Nov Уторак Српски Итебеј
06-Nov Среда Банатско Карађорђево
07-Nov Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
08-Nov Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
11-Nov Понедељак Међа и Хетин
12-Nov Уторак Банатски Двор и Торда
13-Nov Среда Честерег
14-Nov Четвртак Торак
15-Nov Петак Равни Тополовац
18-Nov Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
19-Nov Уторак Српски Итебеј
20-Nov Среда Банатско Карађорђево
21-Nov Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
22-Nov Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
25-Nov Понедељак Међа и Хетин
26-Nov Уторак Банатски Двор и Торда
27-Nov Среда Честерег
28-Nov Четвртак Торак
29-Nov Петак Равни Тополовац
02-Dec Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
03-Dec Уторак Српски Итебеј
04-Dec Среда Банатско Карађорђево
05-Dec Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
06-Dec Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
09-Dec Понедељак Међа и Хетин
10-Dec Уторак Банатски Двор и Торда
11-Dec Среда Честерег
12-Dec Четвртак Торак
13-Dec Петак Равни Тополовац
16-Dec Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
17-Dec Уторак Српски Итебеј
18-Dec Среда Банатско Карађорђево
19-Dec Четвртак Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)
20-Dec Петак Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)
23-Dec Понедељак Међа и Хетин
24-Dec Уторак Банатски Двор и Торда
25-Dec Среда Честерег
26-Dec Четвртак Торак
27-Dec Петак Равни Тополовац
30-Dec Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
31-Dec Уторак Српски Итебеј

 


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer