Ангажована четири лица за спровођење јавног рада

Национална служба за запошљавање одобрила је средства Јавном комунално стамбеном предузећу “ЕКОС” за радно ангажовање четири лица из категорије теже запошљивих лица, која ће се бавити уређењем запуштених зелених површина у четири насеља у општини Житиште: Торди, Хетину, Житишту и Међи. Ангажовани радници ће у наредна четири месеца редовно вршити уклањање шибља и другог растиња, кошење траве и сакупљање отпада на предметним локацијама. Основни друштвени интерес који жели да се оствари спровођењем једног оваквог јавног рада односи се на уређење и повећање броја уређених зелених површина на територији општине Житиште и побољшање њиховог изгледа и квалитета. Такође, реализацијом јавног рада умањиће се потенцијална опасност од размножавања штеточина и ширења алергених биљака, а подићи ће се ниво еколошке свести становништва о значају очувања и унапређења животне средине.


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer