Управљање гробљима

Поред јавних зелених површина у оквиру сваког насеља, редовно се обавља и одржавање гробаља на територији општине Житиште укупне површине 315.615 m2 и то:

  • Православно и немачко гробље у Честерегу: 59.460 m2
  • Католичко гробље у Торди: 27.970 m2
  • Православно гробље у Међи: 28.331 m2
  • Гробља у Српском Итебеју: 36.302 m2
  • Православно, католичко и немачко гробље у Житишту: 32.249 m2
  • Православно и немачко гробље у Равном Тополовцу: 43.792 m2
  • Гробље у Малом и Великом Торку: 51.028 m2
  • Гробље у Банатском Вишњићеву: 14.383 m2
  • Католичко гробље, православно гробље и католичко гробље (Душановац) у Банатском Двору: 22.100 m2

Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer