Календар одношења отпада

Под отпадом из стамбених, пословних и других објеката подразумевају се отпаци из домаћинства, стара одећа и обућа, хартија, ситна амбалажа, као и отпад настао обављањем делатности, а који се може сместити у судове за смеће, односно пластичне џакове за смеће. 

У отпад који се не односи спада земља, грађевински отпад, ђубриво, фекалије, баштенски отпад, пепео и отпаци настали обављањем делатности који се не могу сместити у судове за смеће и друго.

Отпад из домаћинстава односи се једном у две недеље, према следећој динамици: 

   

ДВОНЕДЕЉНИ ЦИКЛУС
Недеља  Дан  Место
I Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
Уторак Српски Итебеј
Среда Банатско Карађорђево
Четвртак Житиште
Петак Житиште
II Понедељак  Међа и Хетин
Уторак Банатски Двор и Торда
Среда Честерег
Четвртак Торак
Петак Равни Тополовац 

Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer