Календар одношења отпада

Под отпадом из стамбених, пословних и других објеката подразумевају се отпаци из домаћинства, стара одећа и обућа, хартија, ситна амбалажа, као и отпад настао обављањем делатности, а који се може сместити у судове за смеће, односно пластичне џакове за смеће. 

У отпад који се не односи спада земља, грађевински отпад, ђубриво, фекалије, баштенски отпад, пепео и отпаци настали обављањем делатности који се не могу сместити у судове за смеће и друго.

Отпад из домаћинстава односи се једном у две недеље, према следећој динамици: 

   

ДВОНЕДЕЉНИ ЦИКЛУС
 Дан  Место

 Предвиђени датуми за одношење отпада

у 2020. години

Понедељак

Нови Итебеј

Банатско Вишњићево

6. јан – 20. јан – 3. феб – 17. феб – 2. мар – 16. мар – 30. мар – 13. апр – 27. апр – 11. мај – 25. мај – 8. јун – 22. јун – 6. јул – 20. јул – 3. авг – 17. авг – 31. авг- 14. сеп – 28. сеп – 12. окт – 26. окт – 9. нов – 23. нов – 7. дец – 21. дец
Уторак Српски Итебеј 7. јан – 21. јан – 4. феб – 18. феб – 3. мар – 17. мар – 31. мар – 14. апр – 28. апр – 12. мај -  26. мај – 9. јун – 23. јун – 7. јул – 21. јул – 4. авг – 18. авг – 1. сеп – 15. сеп – 29. сеп – 13. окт – 27. окт – 10. нов – 24. нов – 8. дец – 22. дец
Среда Банатско Карађорђево 8. јан – 22. јан – 5. феб – 19. феб – 4. мар – 18. мар – 1. апр – 15. апр – 29. апр – 13. мај – 27. мај – 10. јун – 24. јун – 8. јул – 22. јул – 5. авг – 19. авг – 2. сеп – 16. сеп -  30. сеп – 14. окт – 28. окт – 11. нов – 25. нов – 9. дец – 23. дец
Четвртак

Житиште, десна страна

(Улице Вељка Влаховића, Вука Караџића

и остале улице са којима се укрштају)

9. јан – 23. јан – 6. феб – 20. феб – 5. мар – 19. мар – 2. апр – 16. апр – 30. апр – 14. мај – 28. мај – 11. јун – 25. јун – 9. јул – 23. јул – 6. авг – 20. авг – 3. сеп – 17. сеп – 1. окт – 15. окт – 29. окт – 12. нов – 26. нов – 10. дец – 24. дец
Петак

Житиште, лева страна

(Улице Славка Родића, Светозара Марковића

и остале улице са којима се укрштају)

10. јан – 24. јан – 7. феб – 21. феб – 6. мар – 20. мар – 3. апр – 17. апр – 1. мај – 15. мај – 29. мај – 12. јун – 26. јун – 10. јул – 24. јул – 7. авг – 21. авг – 4. сеп -  18. сеп – 2. окт – 16. окт – 30. окт – 13. нов – 27. нов – 11. дец – 25. дец
Понедељак

 Међа

Хетин

13. јан – 27. јан – 10. феб – 24. феб – 9. мар – 23. мар – 6. апр – 20. апр – 4. мај – 18. мај – 1. јун – 15. јун – 29. јун – 13. јул – 27. јул – 10. авг – 24. авг – 7. сеп – 21. сеп – 5. окт – 19. окт – 2. нов – 16. нов – 30. нов – 14. дец – 28. дец
Уторак

Банатски Двор

Торда

14. јан – 28. јан – 11. феб – 25. феб – 10. мар – 24. мар – 7. апр – 21. апр – 5. мај – 19. мај – 2. јун – 16. јун – 30. јун – 14. јул – 28. јул – 11. авг – 25. авг – 8. сеп – 22. сеп – 6. окт – 20. окт – 3. нов – 17. нов – 1. дец – 15. дец – 29. дец
Среда Честерег 1. јан – 15. јан – 29. јан – 12. феб – 26. феб – 11. мар – 25. мар – 8. апр – 22. апр – 6. мај – 20. мај – 3. јун – 17. јун – 1. јул – 15. јул – 29. јул – 12. авг – 26. авг – 9. сеп – 23. сеп – 7. окт – 21. окт – 4. нов – 18. нов – 2. дец – 16. дец – 30. дец
Четвртак Торак 2. јан – 16. јан – 30. јан – 13. феб – 27. феб – 12. мар – 26. мар – 9. апр – 23. апр – 7. мај – 21. мај – 4. јун – 18. јун – 2. јул – 16. јул – 30. јул – 13. авг – 27. авг – 10. сеп – 24. сеп – 8. окт – 22. окт – 5. нов – 19. нов – 3. дец – 17. дец – 31. дец
Петак Равни Тополовац  3. јан – 17. јан – 31. јан – 14. феб – 28. феб – 13. мар – 27. мар – 10. апр – 24. апр – 8. мај – 22. мај – 5. јун – 19. јун – 3. јул – 17. јул – 31. јул – 14. авг – 28. авг – 11. сеп – 25. сеп – 9. окт – 23. окт – 6. нов – 20. нов – 4. дец – 18. дец

Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer