Календар одношења отпада

Под отпадом из стамбених, пословних и других објеката подразумевају се отпаци из домаћинства, стара одећа и обућа, хартија, ситна амбалажа, као и отпад настао обављањем делатности, а који се може сместити у судове за смеће, односно пластичне џакове за смеће. 

У отпад који се не односи спада земља, грађевински отпад, ђубриво, фекалије, баштенски отпад, пепео и отпаци настали обављањем делатности који се не могу сместити у судове за смеће и друго.

Отпад из домаћинстава односи се једном у две недеље, према следећој динамици: 

   

ДВОНЕДЕЉНИ ЦИКЛУС
Недеља  Дан  Место  Предвиђени датуми за одношење отпада
I Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево  5. авг - 19. авг - 2. сеп - 16. сеп - 30. сеп - 14. окт - 28. окт - 11. нов - 25. нов - 9. дец - 23. дец
Уторак Српски Итебеј  6. авг - 20. авг - 3. сеп - 17. сеп - 1. окт - 15. окт - 29. окт - 12. нов - 26. нов - 10. дец - 24. дец
Среда Банатско Карађорђево  7. авг - 21. авг - 4. сеп - 18. сеп - 2. окт - 16. окт - 30. окт - 13. нов - 27. нов - 11. дец - 25. дец
Четвртак Житиште, десна страна
8. авг - 22. авг - 5. сеп - 19. сеп - 3. окт - 17. окт - 31. окт - 14. нов - 28. нов - 12. дец - 26. дец
Петак Житиште, лева страна
26. јул - 9. авг - 23. авг - 6. сеп - 20. сеп - 4. окт - 18. окт - 1. нов - 15. нов - 29. нов - 13. дец - 27. дец
II Понедељак  Међа и Хетин  29. јул - 12. авг - 26. авг - 9. сеп - 23. сеп - 7. окт - 21. окт - 4. нов - 18. нов - 2. дец - 16. дец - 30. дец
Уторак Банатски Двор и Торда  30. јул - 13. авг - 27. авг - 10. сеп - 24. сеп - 8. окт - 22. окт - 5. нов - 19. нов - 3. дец - 17. дец - 31. дец
Среда Честерег  31. јул - 14. авг - 28. авг - 11. сеп - 25. сеп - 9. окт - 23. окт - 6. нов - 20. нов - 4. дец - 18. дец
Четвртак Торак  1. авг - 15. авг - 29. авг - 12. сеп - 26. сеп - 10. окт - 24. окт - 7. нов - 21. нов - 5. дец - 19. дец
Петак Равни Тополовац   2. авг - 16. авг - 30. авг - 13. сеп - 27. сеп - 11. окт - 25. окт - 8. нов - 22. нов - 6. дец - 20. дец

 


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer