Календар одношења отпада

Под смећем и отпацима из стамбених, пословних и других објеката подразумевају се отпаци из домаћинства, стара одећа и обућа, хартија, ситна амбалажа, баштенски отпаци, као и отпад настао обављањем делатности, а који се могу сместити у судове за смеће, односно пластичне џакове за смеће. 

Смећем се не сматра земља, шут, шљака, ђубриво, фекалије, отпаци настали обављањем делатности који се не могу сместити у судове за смеће и друго. 

Отпад из домаћинстава односи се једном у две недеље, према следећој динамици: 

   

ДВОНЕДЕЉНИ ЦИКЛУС
Недеља  Дан  Место
I Понедељак Нови Итебеј и Банатско Вишњићево
Уторак Српски Итебеј
Среда Банатско Карађорђево
Четвртак Житиште
Петак Житиште
II Понедељак  Међа и Хетин
Уторак Банатски Двор и Торда
Среда Честерег
Четвртак Торак
Петак Равни Тополовац 

 


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer