Календар одношења отпада

Под отпадом из стамбених, пословних и других објеката подразумевају се отпаци из домаћинства, стара одећа и обућа, хартија, ситна амбалажа, као и отпад настао обављањем делатности, а који се може сместити у судове за смеће, односно пластичне џакове за смеће. 

У отпад који се не односи спада земља, грађевински отпад, ђубриво, фекалије, пепео и отпаци настали обављањем делатности који се не могу сместити у судове за смеће и друго.

Отпад из домаћинстава односи се једном у две недеље, према следећој динамици: 

2.јан

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

3.јан

Уторак

Српски Итебеј

4.јан

Среда

Банатско Карађорђево

5.јан

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

6.јан

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

9.јан

Понедељак

Међа и Хетин

10.јан

Уторак

Банатски Двор и Торда

11.јан

Среда

Честерег

12.јан

Четвртак

Торак

13.јан

Петак

Равни Тополовац

16.јан

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

17.јан

Уторак

Српски Итебеј

18.јан

Среда

Банатско Карађорђево

19.јан

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

20.јан

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

23.јан

Понедељак

Међа и Хетин

24.јан

Уторак

Банатски Двор и Торда

25.јан

Среда

Честерег

26.јан

Четвртак

Торак

27.јан

Петак

Равни Тополовац

30.јан

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

31.јан

Уторак

Српски Итебеј

1.феб

Среда

Банатско Карађорђево

2.феб

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

3.феб

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

6.феб

Понедељак

Међа и Хетин

7.феб

Уторак

Банатски Двор и Торда

8.феб

Среда

Честерег

9.феб

Четвртак

Торак

10.феб

Петак

Равни Тополовац

13.феб

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

14.феб

Уторак

Српски Итебеј

15.феб

Среда

Банатско Карађорђево

16.феб

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

17.феб

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

20.феб

Понедељак

Међа и Хетин

21.феб

Уторак

Банатски Двор и Торда

22.феб

Среда

Честерег

23.феб

Четвртак

Торак

24.феб

Петак

Равни Тополовац

27.феб

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

28.феб

Уторак

Српски Итебеј

1.мар

Среда

Банатско Карађорђево

2.мар

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

3.мар

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

6.мар

Понедељак

Међа и Хетин

7.мар

Уторак

Банатски Двор и Торда

8.мар

Среда

Честерег

9.мар

Четвртак

Торак

10.мар

Петак

Равни Тополовац

13.мар

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

14.мар

Уторак

Српски Итебеј

15.мар

Среда

Банатско Карађорђево

16.мар

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

17.мар

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

20.мар

Понедељак

Међа и Хетин

21.мар

Уторак

Банатски Двор и Торда

22.мар

Среда

Честерег

23.мар

Четвртак

Торак

24.мар

Петак

Равни Тополовац

27.мар

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

28.мар

Уторак

Српски Итебеј

29.мар

Среда

Банатско Карађорђево

30.мар

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

31.мар

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

3.апр

Понедељак

Међа и Хетин

4.апр

Уторак

Банатски Двор и Торда

5.апр

Среда

Честерег

6.апр

Четвртак

Торак

7.апр

Петак

Равни Тополовац

10.апр

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

11.апр

Уторак

Српски Итебеј

12.апр

Среда

Банатско Карађорђево

13.апр

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

14.апр

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

17.апр

Понедељак

Међа и Хетин

18.апр

Уторак

Банатски Двор и Торда

19.апр

Среда

Честерег

20.апр

Четвртак

Торак

21.апр

Петак

Равни Тополовац

24.апр

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

25.апр

Уторак

Српски Итебеј

26.апр

Среда

Банатско Карађорђево

27.апр

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

28.апр

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

1.мај

Понедељак

Међа и Хетин

2.мај

Уторак

Банатски Двор и Торда

3.мај

Среда

Честерег

4.мај

Четвртак

Торак

5.мај

Петак

Равни Тополовац

8.мај

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

9.мај

Уторак

Српски Итебеј

10.мај

Среда

Банатско Карађорђево

11.мај

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

12.мај

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

15.мај

Понедељак

Међа и Хетин

16.мај

Уторак

Банатски Двор и Торда

17.мај

Среда

Честерег

18.мај

Четвртак

Торак

19.мај

Петак

Равни Тополовац

22.мај

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

23.мај

Уторак

Српски Итебеј

24.мај

Среда

Банатско Карађорђево

25.мај

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

26.мај

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

29.мај

Понедељак

Међа и Хетин

30.мај

Уторак

Банатски Двор и Торда

31.мај

Среда

Честерег

1.јун

Четвртак

Торак

2.јун

Петак

Равни Тополовац

5.јун

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

6.јун

Уторак

Српски Итебеј

7.јун

Среда

Банатско Карађорђево

8.јун

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

9.јун

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

12.јун

Понедељак

Међа и Хетин

13.јун

Уторак

Банатски Двор и Торда

14.јун

Среда

Честерег

15.јун

Четвртак

Торак

16.јун

Петак

Равни Тополовац

19.јун

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

20.јун

Уторак

Српски Итебеј

21.јун

Среда

Банатско Карађорђево

22.јун

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

23.јун

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

26.јун

Понедељак

Међа и Хетин

27.јун

Уторак

Банатски Двор и Торда

28.јун

Среда

Честерег

29.јун

Четвртак

Торак

30.јун

Петак

Равни Тополовац

3.јул

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

4.јул

Уторак

Српски Итебеј

5.јул

Среда

Банатско Карађорђево

6.јул

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

7.јул

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

10.јул

Понедељак

Међа и Хетин

11.јул

Уторак

Банатски Двор и Торда

12.јул

Среда

Честерег

13.јул

Четвртак

Торак

14.јул

Петак

Равни Тополовац

17.јул

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

18.јул

Уторак

Српски Итебеј

19.јул

Среда

Банатско Карађорђево

20.јул

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

21.јул

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

24.јул

Понедељак

Међа и Хетин

25.јул

Уторак

Банатски Двор и Торда

26.јул

Среда

Честерег

27.јул

Четвртак

Торак

28.јул

Петак

Равни Тополовац

31.јул

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

1.авг

Уторак

Српски Итебеј

2.авг

Среда

Банатско Карађорђево

3.авг

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

4.авг

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

7.авг

Понедељак

Међа и Хетин

8.авг

Уторак

Банатски Двор и Торда

9.авг

Среда

Честерег

10.авг

Четвртак

Торак

11.авг

Петак

Равни Тополовац

14.авг

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

15.авг

Уторак

Српски Итебеј

16.авг

Среда

Банатско Карађорђево

17.авг

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

18.авг

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

21.авг

Понедељак

Међа и Хетин

22.авг

Уторак

Банатски Двор и Торда

23.авг

Среда

Честерег

24.авг

Четвртак

Торак

25.авг

Петак

Равни Тополовац

28.авг

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

29.авг

Уторак

Српски Итебеј

30.авг

Среда

Банатско Карађорђево

31.авг

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

1.сеп

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

4.сеп

Понедељак

Међа и Хетин

5.сеп

Уторак

Банатски Двор и Торда

6.сеп

Среда

Честерег

7.сеп

Четвртак

Торак

8.сеп

Петак

Равни Тополовац

11.сеп

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

12.сеп

Уторак

Српски Итебеј

13.сеп

Среда

Банатско Карађорђево

14.сеп

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

15.сеп

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

18.сеп

Понедељак

Међа и Хетин

19.сеп

Уторак

Банатски Двор и Торда

20.сеп

Среда

Честерег

21.сеп

Четвртак

Торак

22.сеп

Петак

Равни Тополовац

25.сеп

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

26.сеп

Уторак

Српски Итебеј

27.сеп

Среда

Банатско Карађорђево

28.сеп

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

29.сеп

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

2.окт

Понедељак

Међа и Хетин

3.окт

Уторак

Банатски Двор и Торда

4.окт

Среда

Честерег

5.окт

Четвртак

Торак

6.окт

Петак

Равни Тополовац

9.окт

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

10.окт

Уторак

Српски Итебеј

11.окт

Среда

Банатско Карађорђево

12.окт

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

13.окт

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

16.окт

Понедељак

Међа и Хетин

17.окт

Уторак

Банатски Двор и Торда

18.окт

Среда

Честерег

19.окт

Четвртак

Торак

20.окт

Петак

Равни Тополовац

23.окт

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

24.окт

Уторак

Српски Итебеј

25.окт

Среда

Банатско Карађорђево

26.окт

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

27.окт

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

30.окт

Понедељак

Међа и Хетин

31.окт

Уторак

Банатски Двор и Торда

1.нов

Среда

Честерег

2.нов

Четвртак

Торак

3.нов

Петак

Равни Тополовац

6.нов

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

7.нов

Уторак

Српски Итебеј

8.нов

Среда

Банатско Карађорђево

9.нов

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

10.нов

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

13.нов

Понедељак

Међа и Хетин

14.нов

Уторак

Банатски Двор и Торда

15.нов

Среда

Честерег

16.нов

Четвртак

Торак

17.нов

Петак

Равни Тополовац

20.нов

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

21.нов

Уторак

Српски Итебеј

22.нов

Среда

Банатско Карађорђево

23.нов

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

24.нов

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

27.нов

Понедељак

Међа и Хетин

28.нов

Уторак

Банатски Двор и Торда

29.нов

Среда

Честерег

30.нов

Четвртак

Торак

1.дец

Петак

Равни Тополовац

4.дец

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

5.дец

Уторак

Српски Итебеј

6.дец

Среда

Банатско Карађорђево

7.дец

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

8.дец

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

11.дец

Понедељак

Међа и Хетин

12.дец

Уторак

Банатски Двор и Торда

13.дец

Среда

Честерег

14.дец

Четвртак

Торак

15.дец

Петак

Равни Тополовац

18.дец

Понедељак

Нови Итебеј и Банатско Вишњићево

19.дец

Уторак

Српски Итебеј

20.дец

Среда

Банатско Карађорђево

21.дец

Четвртак

Житиште десна страна (Вељка Влаховића, Вука Караџића и улице са којима се укрштају)

22.дец

Петак

Житиште лева страна (Славка Родића, Светозара Марковића и улице са којима се укрштају)

25.дец

Понедељак

Међа и Хетин

26.дец

Уторак

Банатски Двор и Торда

27.дец

Среда

Честерег

28.дец

Четвртак

Торак

29.дец

Петак

Равни Тополовац

 


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer